• صفحه اصلی
  • واكاوى و نقد ساختار ادبيات مقاومت در داستان "في الاُسْبُوع سبعة أيام" اثر يوسف قعيّد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022737373 بازدید : 270 صفحه: 22 - 49

نوع مقاله: پژوهشی