• صفحه اصلی
  • بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022837398 بازدید : 706 صفحه: 46 - 70

نوع مقاله: پژوهشی