• فهرست مقالات الهام خواست خدایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - معرفی منابعی در حوزۀ نگارش و ویرایش
    الهام خواست خدایی
    در این نوشته تلاش میشود برخی از منابع موجود در موضوع ویرایش و درست نویسی، معرفی و نقد شوند. برای این منظور کتاب‌هایی انتخاب شده‌اند که هم در دسترس هستند، هم مشهور و کاربردی. ناگفته پیداست کتابهای بسیار دیگری در بازار موجود است که برخی از آنها کتابهایی خوب و قابل قبول هس چکیده کامل
    در این نوشته تلاش میشود برخی از منابع موجود در موضوع ویرایش و درست نویسی، معرفی و نقد شوند. برای این منظور کتاب‌هایی انتخاب شده‌اند که هم در دسترس هستند، هم مشهور و کاربردی. ناگفته پیداست کتابهای بسیار دیگری در بازار موجود است که برخی از آنها کتابهایی خوب و قابل قبول هستند؛ اما در این نوشته‌ی کوتاه مجال پرداختن به همه‌ی آنان نیست. در میان کتاب‌هایی که معرفی شده‌اند، برخی کم کاربرد هستند اما به دلیل شهرتشان به آنها پرداخته‌ام تا خواننده بداند فلان کتاب که نامش را بسیار شنیده چیست. این نوشته حاصل مطالعه‌ی این کتابها به عنوان یک مخاطب است نه منتقد و این آثار را فقط از چشم مخاطب یا ویراستاری دیده‌ام که بسیاری از کتابهای موجود در این زمینه را دیده و از این آثار استفاده‌های فراوان برده و به دلیل مراجعات چند باره به این کتاب‌ها، با توجه به انتظاراتش کمی خوبی و بدی این کتابها را در نظر آورده است. پرونده مقاله