• فهرست مقالات انسیه هاشمی قالتی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقدمه ای بر مطالعه‌ی طومارهای نقالی
    انسیه هاشمی قالتی
    افسانه ها و روایات مجموعه های ارزشمندی برای مطالعات ادبیـات اجتماعی به شمار میروند. این قصه ها که مملو از باورها و رسوم گذشتگان هر قومی هستند، طی سالیان دراز با باقی ماندن در اذهان مردم و نقل سینه به سینه به حیات خویش ادامه داده‌اند. تلاش برای مکتوب کردن این گنجینه های چکیده کامل
    افسانه ها و روایات مجموعه های ارزشمندی برای مطالعات ادبیـات اجتماعی به شمار میروند. این قصه ها که مملو از باورها و رسوم گذشتگان هر قومی هستند، طی سالیان دراز با باقی ماندن در اذهان مردم و نقل سینه به سینه به حیات خویش ادامه داده‌اند. تلاش برای مکتوب کردن این گنجینه های ارزشمند به قرون اخیر بازمی‌گردد. پرونده مقاله