ا

 • ابوالحسنی زاده.وحیده بررسی کاهش واکه ای در لهجه کیسکانی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • احمدی قادر.شهناز بررسی چگونگی تأثیر روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه‌ای در آموزش واژه‌ به غیرفارسی‌زبانان [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • استاجی.ابراهیم رستم‌نامه تلاشی برای حفظ حماسۀ ملّی و پهلوانان بومی‌ [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • اسلامی فخر.شیما بررسی چگونگی تأثیر روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه‌ای در آموزش واژه‌ به غیرفارسی‌زبانان [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • افراسیابیان.حسین رویکردی نقادانه به شیوۀ آموزش واژگان زبان مادری به وسلیۀ نما¬کارت¬های تصویری [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • افضل طوسی.عفت السادات تاثیر میزانسن در به تصویر کشیدن فرهنگ بومی با رویکرد هنرهای تجسمی (بررسی سه پلان از فیلم ناخدا خورشید اثر ناصر تقوایی ) [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]
 • امینی.حیدرعلی بررسی شعر ترکی «حیدربابا»ی شهریار بر اساس معیارهای شش‌گانه‌ی زبان‌های ضمیرانداز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • امين مقدسي.ابوالحسن کنکاشي در پديده‌هاي تضاد و ترادف در زبان شعري مظفر النواب [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]

آ

ب

 • باوان پوری.مسعود بررسی عشق به محبوب در شعر اندلس [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • بدیعی.لیلا بررسی سیر تاریخی تحول هنر ترمه در ایران [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]
 • برزگر.مريم تحلیل ساختار پيرنگ در منظومه بيژن و منيژه بر اساس نظريه تودوروف [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • بقایی.سیده عاطفه بررسی همتایی در کلمات ربط زبان فارسی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • بقایی.سیده عاطفه تعیین پایه در زبان فارسی براساس نظریۀ واج¬شناسی نوایی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]

پ

 • پور زرین.رضا مطالعه تطبیقی نشانه های زیبایی شناختی و فرهنگی در آینه کاری ایرانی و نقاشی نوین (مورد مطالعاتی نقاشی امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم) [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]

ت

 • تاجر.پگاه کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه¬سازی خودکار متون علمی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • تقوی.نفیسه بررسی کاهش واکه ای در لهجه کیسکانی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • تقی زاده.هدایت الله واكاوى و نقد ساختار ادبيات مقاومت در داستان "في الاُسْبُوع سبعة أيام" اثر يوسف قعيّد [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • تیموری رابر.زینب تفاوت فرهنگ‌نویسی در دو سنّت اسلامی و غربی [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

ج

 • جباری.صنم تحلیل ساختاری طرح داستان کاموس کشانی بر اساس الگوی روایی تزوتان تودوروف [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • جوکار.عبدالرسول کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه¬سازی خودکار متون علمی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]

ح

 • حدادی.مریم تاثیر میزانسن در به تصویر کشیدن فرهنگ بومی با رویکرد هنرهای تجسمی (بررسی سه پلان از فیلم ناخدا خورشید اثر ناصر تقوایی ) [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]
 • حسامی.مریم تحلیل شناختی انسان‌وارگی در گفتمان قرآنی برمبنای نظریۀ فضاهای ذهنی و ادغام [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]
 • حسین آبادی.سارا نقد و تحلیل داستان (باده کهن) [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حسین آبادی.سارا بررسی و شخصیت پردازی داستان گاو غلامحسین ساعدی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • حسینی.مریم تحلیل کیفی ویژگی‌های شخصیتی اسطوره‌های شاهنامه فردوسی (از منظر نظریه‌ی زمینه‌ای) [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • حمزه.حکیمه بررسی کاهش واکه ای در لهجه کیسکانی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • حیدری.بابک تحلیل کیفی ویژگی‌های شخصیتی اسطوره‌های شاهنامه فردوسی (از منظر نظریه‌ی زمینه‌ای) [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

خ

 • خرمایی.علیرضا کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه¬سازی خودکار متون علمی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • خلیفه‌لو.سیّد فرید تفاوت فرهنگ‌نویسی در دو سنّت اسلامی و غربی [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • خواست خدایی.الهام معرفی منابعی در حوزۀ نگارش و ویرایش [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • خوش اقبال.غلامرضا بررسی نسخه خطی مهمترین رویکرد در مطالعات ادبیات نسخه ی رساله القدس به شماره 1/ 4020 موزه و کتابخانه ملی ملک [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ر

 • راستگو.کبری تحلیل شناختی انسان‌وارگی در گفتمان قرآنی برمبنای نظریۀ فضاهای ذهنی و ادغام [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]
 • رزم آرا.راضیه شرح چکامه ابن حماد عبدی در مدح امام علی علیه‌السلام [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • رضایی.سمیه بررسی حرکت و پویایی در شعر صائب تبریزی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • رضایی.محمد جواد بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبان آموزان [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • رفیعی راد.زهرا سیری تاریخی در جدید ترین ترجمه های مولوی پژوهان معاصرعرب [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • روستاخیز.بهروز مواجهة انسان شناختی با ژنتیک نو و پروژة مهندسی ژنتیک انسانی [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]

ز

 • زارعی فرد.رها بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • زارعی فرد.رها درآمدی بر مکالمه‌کاوی سازمانی: مطالعه‌ای میان رشته‌ای [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]

س

 • س.ناشناس لزوم روشمند ساختنِ مطالعات ادب عامیانه؛ ملاحظه‌ای بر فهرست طبقه بندی بن‌مایه‌ها [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • ستوده.هاجر کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه¬سازی خودکار متون علمی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • سلطانی گوکی.مریم سیر تحول کاربرد آیات قرآنی و مضامین اسلامی در خط نگاره‌های هنر فرش [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]
 • سهامی.سوسن تحلیل کیفی ویژگی‌های شخصیتی اسطوره‌های شاهنامه فردوسی (از منظر نظریه‌ی زمینه‌ای) [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

ش

 • شاهرخ.مهدي کنکاشي در پديده‌هاي تضاد و ترادف در زبان شعري مظفر النواب [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • شایسته دوست.امین کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • شریعت پناهی.سید ماهیار بررسی سیر تاریخی تحول هنر ترمه در ایران [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]

ص

 • صابری.طیبه کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • صفاران.الیاس بررسي تاثير آموزش ريشه شناسي در مقابل نمودارمعنايي بر يادگيري واژه در ميان دانشجويان هنر [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • صفائی.ابراهیم مطالعه ی جامعه شناختی کاربرد گویش محلی یا زبان فارسی معیار در جامعه زبانی لامرد [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • صفائی.فاطمه مطالعه ی جامعه شناختی کاربرد گویش محلی یا زبان فارسی معیار در جامعه زبانی لامرد [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]

ط

 • طالب زاده.نوشین جریان شناسی شعر نو - بهره دوم [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • طالب زاده.نوشین جریان شناسی شعر معاصر- بهره نخست [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • طالبی دستنایی.مهناز ارگونومی زبان : رویکرد نوین در ارتباط میان زبان و ارگونومی [ دوره3, شماره 11 - پاییز سال 1401]
 • طوبایی.النا بررسي تاثير آموزش ريشه شناسي در مقابل نمودارمعنايي بر يادگيري واژه در ميان دانشجويان هنر [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

ع

 • عزیزی.علی بررسی و تحلیل ساختمان نحوی جملات داستان «آفتاب لب‌بام» جلال ‌آل‌احمد [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]

ف

 • فخر احمد.سید مصطفی کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه¬سازی خودکار متون علمی [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • فرخی.سودابه پسامدرنیسم به منزلۀ مکتب ادبی (مطالعۀ موردی عناصر داستانی پسامدرنیستی در داستان مرثیه برای ژاله و قاتلش، اثر «ابوتراب خسروی») [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • فرزانه دهکردی.جلال «پژوهشِ موردی» در تاریخ: ابزاری میان‌رشته‌ای برای تفسیر جامعه‌شناختی [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]
 • فرزانه دهکردی.جلال تاریخ‌باوری جديد: گونه‌ای از تحلیل گفتمان انتقادی در ادبیات و تاريخ؟ [ دوره2, شماره 8 - زمستان سال 1400]
 • فقيهي.حسين پسامدرنیسم به منزلۀ مکتب ادبی (مطالعۀ موردی عناصر داستانی پسامدرنیستی در داستان مرثیه برای ژاله و قاتلش، اثر «ابوتراب خسروی») [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • فهندزی سعدی.غلام حسین پسامدرنیسم به منزلۀ مکتب ادبی (مطالعۀ موردی عناصر داستانی پسامدرنیستی در داستان مرثیه برای ژاله و قاتلش، اثر «ابوتراب خسروی») [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ق

 • قادری‌ سهی.هستی رستم‌نامه تلاشی برای حفظ حماسۀ ملّی و پهلوانان بومی‌ [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

ک

 • کدخدای طراحی.مهدی ضرورت تصحیح نسخه‌های خطی متون پارسی (نمونۀ موردی «تصحیح نسخۀ خطی رسالۀ ذخیرۀ اسکندر ذوالقرنین») [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]
 • کریمی کاکاوند.جهانگیر ضرورت تصحیح نسخه‌های خطی متون پارسی (نمونۀ موردی «تصحیح نسخۀ خطی رسالۀ ذخیرۀ اسکندر ذوالقرنین») [ دوره3, شماره 10 - تابستان سال 1401]

م

 • متولی.حدیثه بررسی عشق به محبوب در شعر اندلس [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • مجیدی.حسن شرح چکامه ابن حماد عبدی در مدح امام علی علیه‌السلام [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • محمدی.سید محتشم بررسی و تحلیل ساختمان نحوی جملات داستان «آفتاب لب‌بام» جلال ‌آل‌احمد [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • محمودی.خسرو بررسی تطبیقی نگاه سعدی و منوچهری به طبیعت [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • مرادي.محمد نگاهي به سيماي امام سجاد(ع) در شعر فارسي [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • مریدی.بهزاد بررسی حرکت و پویایی در شعر صائب تبریزی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • مزدایسنا.گلنار بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبان آموزان [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]
 • مظاهری رودبالی.علی بررسی حرکت و پویایی در شعر صائب تبریزی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • ملایی.راضیه بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • ملکی.فرناز قهرمان، منجی و پیر دانا در سه گانه‌ی اشوزدنگهه از آرمان آرین [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1400]
 • منتظری.زهرا رویکردی نقادانه به شیوۀ آموزش واژگان زبان مادری به وسلیۀ نما¬کارت¬های تصویری [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • موسویان.معصومه کارکرد های ادبیات کودک افغانستان در ایران (مورد مطالعه: آثار نویسندگان افغانستانی ساکن در ایران) [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1400]
 • میر.لیلا بررسی شعر ترکی «حیدربابا»ی شهریار بر اساس معیارهای شش‌گانه‌ی زبان‌های ضمیرانداز [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]

و

ه

 • هادی.روح الله تحلیل ساختاری طرح داستان کاموس کشانی بر اساس الگوی روایی تزوتان تودوروف [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1400]
 • هاشمی قالتی.انسیه صریح ترین آیۀ شکوفایی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • هاشمی قالتی.انسیه مقدمه ای بر مطالعه‌ی طومارهای نقالی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • هاشمی قلاتی.انسیه ویژگیهای برجسته و متمایز پهلوان بانوان در روایات حماسی فارسی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • هماوندی.مهنوش بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبان آموزان [ دوره3, شماره 9 - بهار سال 1401]