• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - جریان شناسی شعر نو - بهره دوم
    نوشین طالب زاده
    در شمارگان اول سلسله مقالات جریان شناسی شعر معاصر به مجموعه ای از دیدگاه های مختلف ادیبان درباره دسته بندی و آغاز جریان شعر نو پرداخته شد، لیک در این مقال به جریان های شعر نو از منظر خویش و از دریچه ای شخصی سرکی خواهیم کشید و از پشت قاب عینک خویش به آغاز و چگونگی خلق بس چکیده کامل
    در شمارگان اول سلسله مقالات جریان شناسی شعر معاصر به مجموعه ای از دیدگاه های مختلف ادیبان درباره دسته بندی و آغاز جریان شعر نو پرداخته شد، لیک در این مقال به جریان های شعر نو از منظر خویش و از دریچه ای شخصی سرکی خواهیم کشید و از پشت قاب عینک خویش به آغاز و چگونگی خلق بستر شعر معاصر پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ویژگیهای برجسته و متمایز پهلوان بانوان در روایات حماسی فارسی
    انسیه هاشمی قلاتی
    یکی از نکات قابل ِ تأمل در متون حماسی ایران زمین، وجود پهلوان بانوانی است که دلاوری، شجاعت، سلحشوری و رزم آوری آنان زبانزد خاص و عام است. مردان جنگی در میدان های نبرد، در مقابل این دلاوران از پای درمیآیند و و غرور سلحشورانه‌شان در هم می‌شکند. وجود چنین پهلوانانی احتمالا چکیده کامل
    یکی از نکات قابل ِ تأمل در متون حماسی ایران زمین، وجود پهلوان بانوانی است که دلاوری، شجاعت، سلحشوری و رزم آوری آنان زبانزد خاص و عام است. مردان جنگی در میدان های نبرد، در مقابل این دلاوران از پای درمیآیند و و غرور سلحشورانه‌شان در هم می‌شکند. وجود چنین پهلوانانی احتمالا فرهنگی است که در آن زنان و یا ایزدبانوانی نیرومند نقش آفرینی می‌کردند. این پهلوان‌بانوان زیباروی در بیشتر ویژگی های رزمی با همآوردان مرد خود برابرند، اما آنچه در خور توجه است، وجود ویژگی‌های برجسته‌ای در میان برخی از آنان است؛ ویژگی‌هایی که موجب تمایزشان از دیگر پهلوانان می‌گردد. شاید بتوان گفت که این تمایز خصیصه‌ها، از جنسیت مؤنّث آنان سرچشمه می‌گیرد. موضوع مورد بحث این مقاله، همین ویژگیهای منحصر به فرد است. در این پژوهش، پهلوان‌بانوان مطرح روایات حماسی فارسی چه ایرانی و چه انیرانی، معرفی می‌شوند و ویژگی‌‎های متمایزی در آنان مانند زیبایی خیره‌کننده، عشق‌ورزی و همسرگزینی، پنهان کردن جنسیت در نبرد، تظاهر به مرد بودن و جنگ با خواستگار شرح داده میشود تا نقش این گروه پهلوانی کمتر شناخته شده در روایات حماسی بیش ّ تر مورد توجه قرار گیرد. دو گروه پهلوان‌بانو در تمام ویژگی‌های برجسته‌شان به غیر از عشق ورزی و همسرگزینی با یکدیگر شباهت دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - معرفی منابعی در حوزۀ نگارش و ویرایش
    الهام خواست خدایی
    در این نوشته تلاش میشود برخی از منابع موجود در موضوع ویرایش و درست نویسی، معرفی و نقد شوند. برای این منظور کتاب‌هایی انتخاب شده‌اند که هم در دسترس هستند، هم مشهور و کاربردی. ناگفته پیداست کتابهای بسیار دیگری در بازار موجود است که برخی از آنها کتابهایی خوب و قابل قبول هس چکیده کامل
    در این نوشته تلاش میشود برخی از منابع موجود در موضوع ویرایش و درست نویسی، معرفی و نقد شوند. برای این منظور کتاب‌هایی انتخاب شده‌اند که هم در دسترس هستند، هم مشهور و کاربردی. ناگفته پیداست کتابهای بسیار دیگری در بازار موجود است که برخی از آنها کتابهایی خوب و قابل قبول هستند؛ اما در این نوشته‌ی کوتاه مجال پرداختن به همه‌ی آنان نیست. در میان کتاب‌هایی که معرفی شده‌اند، برخی کم کاربرد هستند اما به دلیل شهرتشان به آنها پرداخته‌ام تا خواننده بداند فلان کتاب که نامش را بسیار شنیده چیست. این نوشته حاصل مطالعه‌ی این کتابها به عنوان یک مخاطب است نه منتقد و این آثار را فقط از چشم مخاطب یا ویراستاری دیده‌ام که بسیاری از کتابهای موجود در این زمینه را دیده و از این آثار استفاده‌های فراوان برده و به دلیل مراجعات چند باره به این کتاب‌ها، با توجه به انتظاراتش کمی خوبی و بدی این کتابها را در نظر آورده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقد و تحلیل داستان (باده کهن)
    سارا حسین آبادی
    یکی از کارکردهای نقد ادبی معاصر، نقد و تحلیل شخصیت های داستان براساس دگرگونی و اثر بخشی در سیر داستان است. امروزه می توان شخصیت های آثار ادبی را هم با توجه به واقعیت عالم بیرون بررسی کرد. یکی از اهداف ادبیات پی بردن به موضوع شخصیت و ارتباط و چگونگی تأثیر گذاری شخصیت ها چکیده کامل
    یکی از کارکردهای نقد ادبی معاصر، نقد و تحلیل شخصیت های داستان براساس دگرگونی و اثر بخشی در سیر داستان است. امروزه می توان شخصیت های آثار ادبی را هم با توجه به واقعیت عالم بیرون بررسی کرد. یکی از اهداف ادبیات پی بردن به موضوع شخصیت و ارتباط و چگونگی تأثیر گذاری شخصیت ها در روند داستان بر مخاطب است. براساس دیدگاه های علوم مختلف از جمله ادبیات،جامعه شناسی،روان شناسی و... شخصیت مجموعه پایدار از کردار، رفتار و احساسات فرد است که وی را از دیگران متمایز می کند و با تحلیل و نقد شخصیت و جایگاه آن در داستان می توان علت و معلول‌های بسیاری از حوادث بزرگ و اتفاقات شگفت را نمایان کرد، این امر به درک بهتر اثر و تعالی ادبیات کمک شایانی می کند در این مقاله، پس از مقدمه کوتاه درباره معراج روح درعالم خاکی و طرح آن در داستانهای تخیلی به بررسی و موشکافی نمادها و تحلیل اجزاء داستان مانند شخصیت ها، مکان ها، زمان ها و ... و ارتباط منطقی آنها با یکدیگر در جهت تأثیر بر مخاطب در (داستان باده کهن) از اسماعیل فصیح پرداخته شده است. (باده کهن) یکی از داستانهای معاصر است که با رویکرد عرفانی ه قلم درآمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - صریح ترین آیۀ شکوفایی
    مهدی رستمی
    روزگاری که نیما با دیدن غزل های تقلیدی و کهنۀ اطرافیانش، غزل گفتن را نوعی «خودکشی» می دانست و شاملو نیز با انتقاد از غزل های رهی، حکم اول و آخر را قاطعانه صادر می نمود که «در غزل هیچ از کاروان تندتر نمی رود. غزل، شعر زمان ما نیست این حکم اول ماست و حکم آخر نیز» (عظیمی، چکیده کامل
    روزگاری که نیما با دیدن غزل های تقلیدی و کهنۀ اطرافیانش، غزل گفتن را نوعی «خودکشی» می دانست و شاملو نیز با انتقاد از غزل های رهی، حکم اول و آخر را قاطعانه صادر می نمود که «در غزل هیچ از کاروان تندتر نمی رود. غزل، شعر زمان ما نیست این حکم اول ماست و حکم آخر نیز» (عظیمی، 1369 :61)؛ و فروغ نیز با دیدن غزل هایی از نوع غزل های صهبا و سرمد، آنها را فاقد درد و دید شاعرانه می دید و برایشان تعبیر «محصوالت کارخانۀ غزل سازی» و «غزل تقلبی» به کار می برد، هیچ کس گمان آن نمی‌کرد که شاعری بتواند روح ِ معاصر را در کالبد ِ دیرینه و بی-جان غزل بدمد و در مخیله‌ی هیچ غزل دوستی، پویایی این «منجمد زیبا» نمی‌گنجد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مقدمه ای بر مطالعه‌ی طومارهای نقالی
    انسیه هاشمی قالتی
    افسانه ها و روایات مجموعه های ارزشمندی برای مطالعات ادبیـات اجتماعی به شمار میروند. این قصه ها که مملو از باورها و رسوم گذشتگان هر قومی هستند، طی سالیان دراز با باقی ماندن در اذهان مردم و نقل سینه به سینه به حیات خویش ادامه داده‌اند. تلاش برای مکتوب کردن این گنجینه های چکیده کامل
    افسانه ها و روایات مجموعه های ارزشمندی برای مطالعات ادبیـات اجتماعی به شمار میروند. این قصه ها که مملو از باورها و رسوم گذشتگان هر قومی هستند، طی سالیان دراز با باقی ماندن در اذهان مردم و نقل سینه به سینه به حیات خویش ادامه داده‌اند. تلاش برای مکتوب کردن این گنجینه های ارزشمند به قرون اخیر بازمی‌گردد. پرونده مقاله