• رهنمای تدین مقاله

  راهنمای نگارش و تنظیم مقالات

   

  (عنوان مقاله حداکثر در 18 کلمه با قلم ب.نازنين pt. 16 پررنگ)

  يک سطر فاصله (ب.نازنين pt. 18 پررنگ)

   

   

  اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشند .

   

  ----- 4 سطر فاصله (نازنين pt. 10 نازک) -----

   

  چكيده(ب.نازنين  pt.14 پررنگ)  

  در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه (موضوع) و اهداف آن، اساس كار (روش تحقیق و مقیاس پژوهش)، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم ب.نازنين اندازه pt. 12 با كناره­هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقالة كامل كمتر از 100 كلمه و بيشتر از 250 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

   

  واژه‌هاي كليدي: حداقل5 و حداكثر 7 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم ب.نازنين 12).

   

   

   

  1- مقدمه (ب.نازنين pt. 14 پررنگ)

  به منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات اين مجله و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند. توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همایش است.

  براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة 2010 در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) ب.نازنين و اندازة pt. 13 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم ب.نازنين و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم نازنين و اندازه 13پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود.

   

  1-2-  نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه مجله

  ارسال اصل مقالات تنها از طریق سامانه ارسال مقالات به آدرس irlcjournal.ir می­باشد. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اينگونه مقالات بر عهده نويسنده است.

  نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقالات صرفا از طريق اعلام در سايت صورت مي­گيرد، بنابراين از ارسال مقالات از طريق پست و يا Email خودداري نمايند.

   

  1-3- حداکثر طول مقاله

  با توجه به محدوديت در چاپ مقالات، حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل­ها و جدول­ها كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه مي‌شود، نبايد از 10 صفحة A4 بيشتر باشد.

   

  2- بدنه اصلی مقاله

  بدنه اصلی مقالات پژوهشی چنین ساختاری دارند: مقدمه، مرور پیشینه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.

  مقدمه: شامل توضیحات مقدماتی برای ورود به بحث، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها یا فرضیه‌های تحقیق و مرور پیشینه می‌شود. در صورت ضرورت می‌توان مرور پیشینه را در زیرعنوان جداگانه‌ای آورد. مقدمه مقاله بيانگر مسئله پژوهش است. محقق بايد زمينه‌هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگيزة تحقيق اشاره نمايد.

  مرور پیشینه: بهتر است از شیوۀ تحلیلی یا تحلیلی-انتقادی برای مرور پیشینه‌های مطالعاتی بهره برد. خلأ تحقیقاتی را می‌توان در این قسمت تبیین کرد.

  روش‌شناسی: شامل روش یا رویکرد پژوهش، جامعۀ پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل می‌شود. روش كار بايد به اجمال بيانگر چگونگي و فرايند انجام پژوهش باشد. تحليل‌هاي آماري، روش‌هاي مورد استفاده، به شيوه‌اي مناسب يادآوري شود.

  تحلیل داده‌ها: تحلیل و بیان داده‌های گردآمده؛ داده‌ها و نتيجه‌هاي به دست آمده بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد ارايه شود و به اين منظور مي‌تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد.

  بحث و نتیجه‌گیری: ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. یافته‌های پژوهش تعیین می‌شود و درک و شناخت نهایی از آن‌ها بیان می‌گردد. تفسیر دقیق داده‌ها، بیان دیدگاه پژوهشگر دربارۀ یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های قبلی، نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان محدودیت‌ها، و پیشنهادهای پژوهشی در این بخش ارائه می‌گردد.

  دستور خط: از دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تبعیت شود.

   

  3- شرایط پذیرش مقاله

  • مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • مقالاتِ برگرفته از رسالة پایان‌نامة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود. از آنجایی که تغییر اسامی نویسندگان (حذف و اضافه کردن، یا تغییر وابستگی سازمانی)، بعد از ارسال مقاله مقدور نیست، بنابراین لازم است دانشجویان گرامی، استعلام لازم (مجوز دفاع) را از اداره پژوهش دانشگاه خود درباره ترتیب نویسندگان و شیوه درج وابستگی سازمانی قبل از وصول مقاله، به عمل آورند
  • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد.
  • مقاله‌های ترجمه شده از زبان‌‌های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
  • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
  • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
  • مقاله‌های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه‌های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.
  • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

   

  4- واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

  براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد نام‌هاي خارجي غامض يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را به صورت زيرنويس[1] در پايين همان صفحه قيد نمائيد.

   

  4-1- زيرنويس­ها

  در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم ب.نازنين و اندازة pt. 11 و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

   

  5- جدول‌ها

  هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در سمت راست بالاي جدول با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون­هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (ب.نازنين pt. 9 پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (نازنين pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. جدول 1 مطابق دستورالعمل فوق تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي به صورت خلاصه آمده است. (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

   

   

  جدول 1: خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

  عنوان

  قلم (فونت)

  اندازه

  نوع قلم

  عنوان مقاله

  ب. نازنين

  16

  پررنگ

  نام و نام خانوادگي

  ب. نازنين

  12

  پررنگ

  آدرس کوتاه نويسندگان

  ب. نازنين

  10

  ايتاليک

  آدرس پست الکترونيکي نويسندگان

  Times New Roman

  10

  ايتاليک

  عنوان بخش­ها

  ب. نازنين

  14

  پررنگ

  عنوان زير بخش­ها

  ب. نازنين

  13

  پررنگ

  متن چکيده و واژه‌هاي کليدي

  ب. نازنين

  12

  نازک

  متن اصلي

  ب. نازنين

  13

  نازک

  زير نويس فارسي

  ب. نازنين

  11

  نازک

  زير نويس لاتين

  Times New Roman

  9

  نازک

  عنوان جداول، اشکال و نمودارها

  ب. نازنين

  10

  پررنگ

  عنوان ستون­هاي جداول

  ب. نازنين

  9

  پررنگ

  متون فارسي درون جداول

  ب. نازنين

  10

  نازک

  متون لاتين درون جداول

  Times New Roman

  8

  نازک

  مراجع فارسي

  ب. نازنين

  11

  نازک

  مراجع لاتين

  Times New Roman

  10

  نازک

  شماره صفحات

  ب. نازنين

  10

  پررنگ

   

  جدول 2 نيز مطابق دستورالعمل بالا تهيه شده است. قابل ذکر است که جداول بايستي در اولين مکان ممکن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند.

   

  جدول 2: نمونه يک جدول

  ميانگين تعداد گره قطع شده

  ميانگين مدت زمان حل (ثانيه)

  تعداد نمونه بهينه حل شده

  اندازه مسئله

  اصل  غلبه 1

  حد پايين

  روش 2

  روش 1

  00/1

  29/94

  00/0

  15

  20

  5

  05/1

  52/87

  00/0

  14

  20

  10

  07/1

  64/87

  01/0

  12

  19

  15

  20/2

  60/90

  11/0

  9

  19

  20

  51/2

  03/91

  39/1

  10

  14

  25

  32/2

  19/92

  20/32

  8

  10

  30

  36/3

  34/93

  30/613

  8

  10

  35

   

  6- شكل‌ها و نمودارها

  هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­ها مي­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ­ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. يك نمونه شكل در زير آمده است. (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

   

  شكل1: نمونه داده شده

   

  7- نتيجه­گيري

  وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

   

  تشكر و قدرداني

  در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.

  مراجع

  فهرست منابع و مآخذ به روش زير تدوين و در پايان مقاله اضافه شود:

  الف) كتاب‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ عنوان كتاب، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر.

  ب) مقالات: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره‌، شمارة نشريه، مكان نشر: صفحاتي كه مقاله به خود اختصاص داده است.

  ج) منابع الكترونيكي: نام‌خانوادگي، نام (تاريخ مراجعه به سايت يا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله يا نوشته؛ آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي (CD، ...)

  د) پايان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)؛ عنوان كامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده).

  ه‍.)‍ ساير منابع: پيروي از الگوهاي متداول در مجلات علمي معتبر.

  (هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم ب.نازنين نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي بصورت  (نام مؤلف، سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتّب شده و در انتهای مقاله آورده شوند.

   

  شیوه ارجاع دهی:

  این نشریه شیوه‌نامه (APA) (American Psychological Association) را به عنوان روش ارجاع‌دهی و کتابنامه‌نویسی اتخاذ کرده است.

   

  1- نحوه ارجاع دهی در داخل متن به‌صورت زیر انجام شود:

  • نام خانوادگی نویسنده، ویرگول سال انتشار در داخل پرانتز مانند (دبیرمقدم، 1389) می‌آید.
  • اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و همکاران" استفاده می‌شود، مانند: (دبیر مقدم و دیگران، 1389).
  • در صورتیکه به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند، مانند: (دبیرمقدم، 1389؛ حق‌شناس، 1378؛ توسلی و دیگران، 1392).
  • اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، سال‌های دیگر با نقطه ویرگول از هم متمایز می‌شوند، مانند: (چامسکی، 1967؛ 1978؛ 1988).
  • برای ذکر شماره صفحه نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب  و مقاله بدین شکل انجام می‌گیرد: (چامسکی، 1977: 35) در ضمن اگر به یک منبع چند بار ارجاع داده می‌شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.
  • در ارائه نقل و قول مستقیم و یا برداشت/ ترجمه نویسنده از یک مطلب به نکات زیر توجه فرمایید:
  • اگر نقل قول مستقیم و کوتاه (کمتر از سه سطر) باشد، در داخل دو گیومه "..." قرار داده شود. علاوه بر سال انتشار، لازم است شماره صفحه کتاب (نه مقاله) نیز در داخل متن ذکر گردد.
  • اگر طول نقل قول بیش از دو و یا سه سطر باشد با تورفتگی از دو سمت و با فونت 10 و بدون علامت دوگیومه نوشته شود.

   

  2- در کتابنامه نویسی به نکات زیر توجه فرمایید:

  در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

  • بعد از ذکر نام خانوادگی نویسنده از ویرگول استفاده می‌شود و سپس نام کوچک نویسنده به صورت کامل برای نویسندگان مقالات فارسی و با حرف اول نام کوچک نویسندگان مقالات لاتین آورده می‌شود. بعد از آن سال انتشار که در داخل پرانتز قرار می‌گیرد و بعد از آن دوباره نقطه می‌آید. سپس عنوان کامل کتاب، محل نشر و ناشر ذکر می‌شود. عنوان کتاب و یا عنوان مجله همیشه با فونت ایتلیک نوشته می‌شود.

  مثال: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

  • در صورت طولانی بودن مشخصات اثر که طول آن به دو سطر و یا بیشتر بیانجامد، تورفتگی سطرهای بعدی الزامی است.
  • اگر کتابی نسخه اصلاح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد شماره ویراست آن قبل از محل نشر ذکر می‌گردد.
  • برای نوشتن مقاله در قسمت کتابنامه مانند کتاب عمل می‌شود با این تفاوت که بعد از نام مقاله نام مجله یا نشریه با فونت ایتلیک نوشته می‌شود. سپس شماره مجلد و در پی آن شماره صفحات مقاله ذکر می‌شود.

  مثال: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

  منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

  • برای ذکر تعبیر و یا ترجمه نویسنده از یک منبع به‌جای دو گیومه "..." از تک گیومه ' ... ' استفاده ‌شود.
  • در نوشتن مشخصات پایان‌نامه عنوان پایان نامه ایتالیک نمی‌شود.
  • در نوشتن مشخصات طرح پژوهشی عنوان آن ایتالیک نمی‌شود .
  • کلیه منابع فارسی طبق چکیده لاتین فصلنامه مربوطه باید به صورت انگلیسی آورده شود و دقت نمایید منابع نباید ترجمه شود، بلکه بر اساس اطلاعات لاتین کتاب یا نشریه منبع نوشته شود.
  • منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شدند آخرشان کلمه inpersian قرار گیرد و بادیگر منابع لاتین در هم ادغام و بعد از منابع فارسی قرار گیرند.
  • عناوین جدول ها و شکلها به دو زبان فارسی و انگلیسی  در متن مقاله نوشته شوند.

  3- نحوه ارائه عناوین، زیر عناوین، مثال‌ها و جداول

  • عناوین اصلی با شماره اعداد صحیح و عناوین فرعی با شماره‌های مرکب نوشته می‌شوند، برای مثال عنوان فرعی سوم به‌صورت ( 3-2-2. بررسی فرایند واجی همگونی) نوشته می‌شود.
  • عناوین به‌صورت برجسته با همان قلم بی زر فونت 13 نوشته می‌شوند ولی زیرعناوین به‌ترتیب با فونت 12 و 11 تایپ شود.
  • اولین پاراگراف زیر هر عنوان بدون تورفتگی شروع می‌شود، اما پاراگراف‌های بعدی با تورفتگی آغاز می‌شود .
  • شماره مثال‌ها داخل پرانتز قرار می‌گیرد، مانند: مثال (1) و مثال (12). اگر مثال اصلی دارای مثال‌های فرعی باشد به شکل مثال (1.الف) ارائه می‌شود. شکل‌ها با شماره و توصیف مختصری در مورد آن در زیر شکل و عنوان جدول‌ با شماره و توصیف مختصری در مورد محتوای آن در بالای جدول قرار می‌گیرند.

   

  نمونه‌های انگلیسی:

  Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information Strategy & Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill.

   

  Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated approach, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.

   

  Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (October 1999) Therelative success of alternative approaches to strategicinformation systems planning: an empirical analysis, Journal of Strategic Information Systems 8 .(1999). pp. 263–283.

   

  [1] footnote