• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • فرم تعارض منافع و تعهد نامه
 • فرم تعارض منافع و تعهد نامه

  فرم تعارض منافع[1]

  فرم تعارض منافع، توافقنامه‌‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‌‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏‌اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‌‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‌‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‌‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

   

  دانلود فرم تعارض منافع

   

  [1] - مصوب دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی، دفتر برنامه‌ریزی و سیاسگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   

  فرم تعهدنامه